reklamfilm  
 

idén är allt!

Alternativ-kommersiell? Ja, det går.
Det går att göra en enklare, renare, rakare filmproduktion där tekniken får underordna sig idén och budgeten är låg, fast man gör reklamfilm.
Vi kallar det BUG.

Kan inte sova – en fluga i rummet.
I dag kostar en nordisk reklamfilm omkring en miljon SEK eller mer att producera. Med den siffran på näthinnan ställde vi oss ett antal lätt obehagliga frågor. Står reklamfilmens kostnad verkligen i relation till resultat och genomslag? Är dagens tekniska insats försvarbar, i relation till effekt? Eller är det så att budskapet får stå tillbaka för uttrycket?

Svaren på frågorna blev varken gnälliga nej eller surmagade ja. Istället föddes en vilja att förändra och den infernaliska livsglädje som frigörs i att få sparka bakut i en bransch som alldeles för ofta beskrivs som ljummen plaskdamm. BUG var ett faktum.

von Trier gör aldrig reklamfilm.
Manifestet DOGMA 95 uppstod som en reaktion mot en filmkultur som använder en allt större apparat för att säga allt mindre. Med ett regelverk så stramt att inte ens dess grundare kunnat hålla sig inom det ville man förändra branschen – och gjorde det helt säkert också. De fem regissörernas tilltag (med Lars von Trier och Thomas Vinterberg i spetsen) underströk rörelser som den digitala tekniken fortsatt. Och med en slimmad produktionsapparat har de senaste årens tävlande bidrag till alternativfestivalerna blivit fler och fler. När idén blir huvudsak, och storleken på plånboken en bisats, får fler människors idéer plats. Även de ungas och de oetablerades. Vi vill se BUG som en pådrivande faktor för att åstadkomma samma skeende inom reklamfilmsproduktion.

BUGs lag
Regler för BUG©
1. Inspelningen kan göras både exteriört eller interiört. Miljön skall vara befintlig och ej byggd för tillfället. Endast produkten och för produkten/handlingen relevant rekvisita får tillföras utifrån.

2. Inspelning skall ske på digitalvideoformat t.ex; Mini DV, DV, DVCam eller DVCam pro. Kameran skall vara handhållen eller på fast stativ, ingen ministedy, åkvagn eller kran är tillåten.

Optiken får vara försedd med ett motljusskydd dock ej några filter, som förvanskar bilden.

3. Extra ljus får användas, men bara i form av kameralampa med en max styrka på 20watt.

4. Allt ljud skall spelas in på inspelningbandet i kameran vid inspelningstillfället. Undantaget är musik. Grafisk payoff, får läggas till i efterhand. Grafiskt arbete är bara texter i form av bl.a. loggo, varumärke. telefonnummer). Ingen animerad grafik är tillåten.

5. Musiken ska specialskrivas till filmen eller köpas in som rättighetsbefriad. Kostnad för specialskriven musik skall ingå i den totala produktionskostnaden.

6. Redigering skall göras online. Den ända efterbearbetningen av bild som får göras är färgkorrigering. Inga ”aftereffects” eller annan bildbehandling är tillåten. Bilderna endast läggas i ordning, ej efterbearbetas med ljussättning eller filtrering eller på annat sätt skilja sig från inspelningsoriginalet.

7. All BUG-film ska effektmätas.

8. Annonsören/beställaren ska helt äga alla rättigheterna till filmen i Sverige under minst 24 månader.

9. Koordinering med generella nya regler/överenskommelser mellan Annonsörföreningen – Reklamförbundet – Producenter. BUG-film får inte stå i strid med gällande lagregler, etiska regler eller branschpraxis.

10. Kostnaden för produktionen av en BUG-film får inte överstiga 400 000 kronor för enstaka film (exklusive arvode för idéarbete) och 300 000 kronor per film i serie. Allt annat ska rymmas inom produktionsbudgeten – enligt specifikation i för kalkyl.

11. Lista på använd inspelnings och redigeringsteknik skall finnas tillgänglig i anslutning till produktionen.

 
 


 

 .

 

 

Detta är en reklamfilm vi producerat åt Blomsterpassagen